سال 1361 به گونه ای آغاز شد  که سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) با توجه به  عدم موفقیت در  مرحله اول برنامه  خویش برای  سرنگوني نظام جمهوري اسلامي  ، ضربه به بدنه نظام جمهوري اسلامي يا به تعبير خود، سرانگشتان رژيم، شامل پاسداران، بسيجيان و همچنين افراد انقلابي طرفدار نظام  را در دستور كار خود قرار داد. 

منبع : نگاه نو |دهه شصت قسمت – قسمت هشتم
برچسب ها : جمهوري اسلامي ,نظام جمهوري ,نظام جمهوري اسلامي